Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Optoch Kommitee Zitterd | 18 oktober, 2017

Scroll to top

Top

Laatste aanwijzingen deelnemers Groote Optoch

Laatste aanwijzingen deelnemers Groote Optoch

Vrijdagavond 24 februari tussen 19.11 uur – 21.11 uur is traditioneel het afhalen van de Optochtnummers en de deelnemerspakketten bij Café Schtad Zitterd Baove (1e etage),
best bereikbaar via de ingang aan ’t Kerkepad.
Bovenaan de eerste trap links haalt u uw deelnemerspakket af en vervolgens verzoeken wij u om nog eens trap op te gaan om uw idee aan de verslaggevers toe te lichten zodat deze het publiek goed kunnen informeren

Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur staat de Optochtvolgorde op de website van het Optoch Kommitee www.optoch.nl of op het digitale programmaboekje www.apptoch.nl

Hieronder staan nog eens de belangrijkste punten uit het reglement, waar vaak de meeste discussie over is, lees deze s.v.p. goed door:

 

Geluid en muziek op “de OPsjtart”

Om een zo soepel mogelijke start van de optocht te garanderen,  vragen wij  jullie uitdrukkelijk om de eigen geluidsinstallatie UIT te laten totdat jullie het asfalt van “de Opsjtart” verlaten hebben. Dit omdat door de “kakafonie” van harde muziek van de diverse geluidsinstallaties organisatorische instructies, omgeroepen via de centrale geluidswagen, anders niet voor iedereen verstaanbaar zijn!

Alcoholcontrole

Alle bestuurders van gemotoriseerde voertuigen (ook golfkarren!) dienen zich om 12:30 uur te melden bij de bus van de Politie op ‘t OPsjtartterrein. Hier zal een alcoholcontrole worden afgenomen.

Gaten (läöker)

De optocht trekt jaarlijks ongeveer ± 40.000 toeschouwers, deze verwachten en hebben recht op een kwalitatief hoogwaardig spektakel.   De optocht trekt tot aan het Kloosterplein, en stopt niet al na de 1e passage van de markt. We vragen jullie  ook dan om op de Rosmolenstraat, Engelenkampstraat en Leyenbroekerweg het spel te spelen en hier geen pauze te houden.

  • Doe al het mogelijke om gaten groter dan 20 meter te voorkomen.
  • Volg aanwijzingen van de regelaars op. Voor een soepel lopende optocht is jullie medewerking noodzakelijk.

 

Zeden en gebruiken

In de optocht staat de “sjpas voorop”. Kritische onderwerpen zijn onderdeel van de “Zittesje laammakerie”, echter deze mogen niet kwetsend zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. Daarnaast is het traditie dat er in de optocht maar één Stadsprins mee mag. Dat houdt in dat deelnemen in een “Zittesj” prinsenpak of kopie hiervan niet is toegestaan.

 

Reglement:
Kijk voor het reglement op www.optoch.nl;