Zondag 3 maart 2019 trekt vanaf 12.55 uur de grote optocht door de binnenstad van Sittard. Gezien de opvallend veel vroege aanmeldingen en de grote variatie in de ingediende onderwerpen, wacht het publiek en de Marotte stadsprins Rob I een mooie Jubileum-optocht, waarin tal van actualiteiten spitsvondig op de hak zullen worden genomen.

De afgelopen dagen, weken en maanden is door een leger van personen, buurten en verenigingen hard gewerkt aan de creatie van nieuwe pekskes, borden, kleine en grote wagens.

Route

Het jubilerende Optoch Kommitee Zitterd (5×11 jaar) heeft de route van de jubileumoptocht aangepast. De optocht vertrekt bovenaan de Putstraat en trekt vervolgens over de Markt, Oude Markt, Kloosterplein, Deken Tijssenstraat, Ligne-Willie Hillenstraat, Rijksweg Noord, Overhovenerstraat, Walramstraat, Parallelweg, Stationsdwarsstraat, Steenweg, Voorstad, Brandstraat, Limbrichterstraat naar de Markt alwaar de ontbinding plaatsvindt en ook de prijsuitreiking zal plaatsvinden.

Veel aspecten

Het samenstellen van een optochtroute is geen sinecure. De organisatoren dienen met tal van zaken rekening te houden. Zo moet de route berijdbaar zijn voor praalwagens tot 15 meter lang, 3 meter breed en tot 5 meter hoog. Daarnaast moeten de parkeergarages toegankelijk blijven voor het publiek en moeten bejaardenhuizen bereikbaar blijven voor medische zorg. Verder moet een verkeerscirculatie blijven plaatsvinden en mag het openbaar vervoer zo weinig mogelijk overlast ondervinden. Daarnaast dient de route voldoende veilig te zijn. Daarnaast stuitte het OKZ tijdens de organisatie op tal van andere wensen en problemen.

Financieel

Voor het bijwonen van het carnavalsspektakel hoeft geen entree te worden betaald. Dit ondanks de stijgende organisatiekosten. Niet alleen de organisatie van de optochten, maar ook de instandhouding van de optochthal, waar vele vrijwilligers maandenlang bouwen aan de mooiste praalwagens, kost jaarlijks ettelijke tienduizenden euro’s. Met steun van o.a. sponsors, gemeente en vrijwilligers probeert het OKZ jaar op jaar de eindjes aan elkaar te knopen. En dat zonder de kwaliteit van de optochten hier onder te lijden heeft. De jaarlijkse collecte, met de wagen van Miss Piggy, tijdens de optocht is een noodzakelijke inkomstenbron om de begroting steeds weer sluitend te krijgen. Aangezien het OKZ dit carnavalsseizoen 5×11 jaar bestaat, zou een leuke verjaardagsdonatie van de optochtbezoekers meer dan welkom zijn. Zo blijft het OKZ in staat deze mooie traditie in stand te houden en zo aan onze toekomstige generaties over te dragen.

Sjörkarre-optocht

In het kader van het 5 x 11 jarig OKZ jubileum vindt maandagavond 4 maart vanaf 20.33 uur een Sjörkarre-optocht plaats. Deze vertrekt bij café ’t Sjterfhoes en trekt via de Limbrichterstraat, alwaar een pitsstop is voorzien bij café de Kup, naar de Markt. Iedereen mag hieraan met zijn eigen sjurkar aan deelnemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss Piggy kondigt de collecte aan. Voor het OKZ een noodzakelijke inkomstenbron voor haar begroting. (foto: Guus Queisen)