Inmiddels zijn de meeste buurten/verenigingen gestart met de bouw van hun wagen voor de Sittardse Optocht 2018. Dit zal de komende weken in hevigheid toenemen, om na de jaarwisseling zijn voltooiing te naderen.

Op vrijdag 5 januari wordt om 20.30 uur de jaarlijkse vergadering voor Optochtdeelnemers gehouden op de Sjans in de Optochthal. Daar worden de laatste ontwikkelingen en informatie meegedeeld. Ook kunt u daar terecht met uw vragen. Aansluitend biedt het Optoch Kommitee de afgevaardigden van de diverse deelnemers en de wagenbouwers een natje en een droogje aan.

Een maand later op dinsdag 6 februari is het om 21.45 uur aan de nu nog onbekende Stadsprins om de wagenbouwers in de Optochthal op een kop ‘Prinsesop’ te trakteren en daarmee deze sinds 1982 bestaande traditie in stand te houden.

De dag voor de Grote Optocht op zaterdag 10 februari om 13.00 uur wordt de door het Optoch Kommitee gebouwde Prinsenwagen overgedragen aan de Stadsprins, die hem zelf komt onthullen.

Resumerend:

Vrijdag 5 januari:             Vergadering Optoch deelnemers           20.30 uur

Dinsdag 6 februari:         Prinsesop                                                  21.45 uur

Zaterdag 10 februari:     Aanbieden Prinsenwagen                        13.00 uur