Op vrijdag 25 januari a.s. wordt om 20.30 uur ‘op de Sjans’ in de Sittardse Optochthal de jaarlijkse vergadering gehouden waarvoor alle Optochtdeelnemers en ook potentiële Optochtdeelnemers worden uitgenodigd.

Het Optoch Kommitee Zitterd wil op deze vergadering de deelnemers informeren over zaken die afgelopen jaar na afloop van de Optochten zijn ingebracht en waaraan de afgelopen maanden gewerkt is, bijvoorbeeld;  de routes van beide optochten, gaten (läöker) tijdens de Optochten,  de veiligheid, het prijsbeleid, de juryreglementen, het project Kèrkes, onderhoud Optochthal en nog meer, en nog meer, en nog veel meer. U bent van harte uitgenodigd.

Afscheid Roy Moerskofski
Aansluitend zo rond de klok van 22.00 uur nemen we afscheid van Roy Moerskofski die na ruim 18 jaar besloten heeft om het Optoch Kommitee te verlaten. Roy was vele jaren actief als ‘Optochtsamensteller’ en als aanspreekpunt voor de optochtdeelnemer. Tevens was Roy de spreekstalmeester van het Optoch Kommitee en kon hij als geen ander de spanning tijdens de prijsuitreikingen opbouwen.

“Aöpening Sjans”

Daarna zullen we de Sjans voor dit seizoen weer officieel openen. En zal het jubilerende Optoch Kommitee: 5 x 11 jaar, u een gratis drankje en hapje aanbieden. En er nog gezellig wat ‘geklassjeneert’ worden.