Ook dit jaar verzorgt het Optoch Kommitee Zitterd weer gratis vastelaoveslessen voor de groepen 5 t/m 8 van de Sittardse basisscholen. De optochten vormen de rode draad in deze gastlessen. Een bezoek aan de optochthal vormt onderdeel van dit educatief programma.

Eind januari en begin februari verzorgt het Optoch Kommitee voor het          vierde opeenvolgende jaar een educatief programma voor de Sittardse basisscholen. Een groep vrijwilligers vertelt op school de kinderen over het hoe, wat en waarom van een van de vooraanstaande tradities van de Sittardse  vastelaovend: de optochten. Op een interactieve manier geven de vrijwilliger een gastles van 60 minuten waarin een kleine mini-optocht de klas zal binnentrekken. Deze bestaat uit een lid van het Optochkommitee, een einzelganger, een wagenbouwer, een kerkesbouwer en tot slot een prinses en prins. Op basis van deze deze ‘optocht’ vertellen deze optochtdeelnemers ieder hun eigen optochtbeleving en laten zo de kinderen kennis maken met alle in en outs van de Sittardse kinder- en grote optocht. Een week later bezoeken de kinderen de optochthal. Tijdens een rondleiding krijgen ze o.a. uitleg over de bouw van de praalwagens. Verder maken ze allemaal een onderdeel voor een kerke dat in de kinderoptocht zal meegaan. Zo zijn de kinderen ook actief als aspirant wagenbouwer. Per seizoen kunnen maximaal vier groepen deelnemen aan dit vastelaoeves lesprogramma.  In week 4 en 5 (van 20 jan. t/m 31 jan.) worden de gastlessen gepland en in week 6  (van 4 febr. t/m 7 febr.) staan de bezoeken aan de optochthal op het programma.  

Inschrijven  voor het volgend seizoen kan via info@optoch.nl. Via deze weg kunt u  daar ook terecht voor meer info over dit programma.