Ruim drie en een halve week voordat de Sittardse ‘Groote Optoch’, op zondag 3 maart door de Sittardse binnenstad trekt, moet het Optoch Kommitee (OKZ) al drie thema’s melden die aan hun maximum zitten en daardoor niet meer kunnen worden goedgekeurd/ingeschreven. De drie thema’s zijn: de perikelen rondom de Marotte, de Vorst Marot en de financiële toestand van de gemeente Sittard-Geleen.

Het is uitzonderlijk dat al ruim drie weken voor de optocht bepaalde thema’s vol zitten. „Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dit jaar is sowieso sprake van een duidelijke trendbreuk. Normaliter meldt zich 60% van de deelnemers pas aan in de laatste twee weken voor de optocht. In vergelijking met vorig jaar hebben zich nu al ruim de helft van de deelnemers aangemeld”, concludeert OKZ-voorzitter Peet van Erp. Twee jaar geleden zorgde het thema ‘de Sjpaspas’ (het betaalmiddel op de Markt met Vastelaovend) voor afwijzingen in de laatste paar dagen. Voor het OKZ aanleiding om nu reeds naar buiten te treden om zo te voorkomen dat mensen nog een idee, inhakend op deze drie thema’s gaan uitwerken.

Maar omdat het ook een belang is om zoveel mogelijk mensen aan de optocht te laten deelnemen, kan eenieder die een idee met betrekking tot de drie bovengenoemde thema’s heeft uitgewerkt, contact opnemen met de optochtsamenstellers Jean Wijnands en Maurice Indemans via aanmelden@optoch.nl . Zij gaan dan kijken of uw ‘clou’ nog niet voorkomt en mogelijk toch is goed te keuren.

Tot woensdag 27 februari kunt u zich nog aanmelden via www.optoch.nl/aanmelden .
Voor alle duidelijkheid: voor de Kinderoptocht geldt geen beperking voor de thema’s, wel verzoeken wij u om organisatorische redenen u/uw kind/groep ook voor de Kinderoptocht in te schrijven.