De kinderoptocht in Sittard is er vooral vóór en dóór de kinderen. Na de succesvolle primeur van vorig jaar zal ook dit jaar een Kènjer Sjurie meejureren in de Kènjeroptoch Zitterd.

Zij werden in een knusse bijeenkomst in de Optochthal geïnstalleerd door niemand minder dan viervoudig LVK-winnaar Spik & Span.

Deze Kènjer Sjurie bestaat dit jaar uit 7 kinderen tussen de 10 en 12 jaar. “We vragen hierbij de medewerking van enkele basisscholen uit onze stad om leerlingen af te vaardigen voor de Kènjer Sjurie. Dit zal ieder jaar rouleren”, aldus voorzitter van de ‘grote sjurie’ Astrid Verblakt. “We hebben vorig jaar vele positieve reacties ontvangen op dit nieuwe initiatief en zien dat de kinderen erg enthousiast hun juryrol vervullen. Een heuse traditie lijkt hiermee geboren.”

Tijdens de optocht jureert de Kènjer Sjurie samen met de ‘grote’ jury de deelnemende ‘kèrkes’ (wagentjes gemaakt door kinderen). Daarnaast beoordeelt de Kènjer Sjurie de speciale prijs “Sjoons Verkleide” (mooist verkleed) en reikt de winnaars van deze speciale prijs een eigen Kènjer Sjurie vaantje uit. Elk Kènjer Sjurielid krijgt een speciale Sjteek (jurypet) en een presentje als dank voor het jureren. Ook dit jaar wordt de Kènjer Sjurie begeleid door Fieny Cals (directeur SBO het Mozaïek).