REEGLEMÈNT KÈNJEROPTOCH

Deilnaame kènjer-optoch en intoch:

De kènjer-optoch is veur de kènjer, die sjpontaan kènne deilnumme aan hunne optoch zònger dat zie zich daoveur houve op te gaeve: deilnaame van volwassene is allein bedoeld es begleijing van de kènjer. Meziekgezèlsjappe deine zich waal op te gaeve bie de optochsaamesjtèller.

D’n intoch van de Stadsprins van de Marotte zal òmlies waere door de Marotte, de Prinsegarde en
de Auw Prinse: zie zulle aansjloete aan ‘t ènj van de kènjer-optoch op aanwiezing van Optoch Kommitee en Klup Wo Van.

t Is neit toegesjtange dat in d’n optoch anger prinse deilnumme: jeugprinse zeen in prinsip waal wilkòm, es zie voldoon aan de veurwaarde van laeftied, dae neit hooger maag zeen dan de kènjer van de baasissjool.

Oetsjmiete van sjlòk, appelsiene en anger zaakes is zowaal in de kènjeroptoch es bie d’n intoch verbao: ouch ein konfettiekenon is neit toegesjtange.

Waat de mechaniese meziek betruf wilt Optoch Kommitee Zitterd uch in ‘t belang van angere deilnummesj es ouch de luu langs de kantj oetdrökkelik drop wieze dat  ‘t voluum van de meziekinstallaasies gerespekteierd deint te waere.

Optoch Kommitee Zitterd sjrif veur dat de meziek (bie veurkeur) Zittesj deint te zeen. Hollesje
vastelaovesmeziek is neit gewunsj. Dit òm ein biedraage te levere òm ooze eige Zittesje vastelaovesmeziek in eere te hauwte.

Waages in de Kènjeroptoch en Intoch:

Gemoterizeierde vastelaoveswaages, traktesj, golfkarre, mootesj en alle angere zichzelf veurtbewaegende waages zeen in prinsip neit toegesjtange: oetzunjeringe hiejop allein muigelik mit toesjtömming veuraaf van Optoch Kommitee Zitterd. Daobie deint opgemirk te waere dat in geval van toesjtömming van het OKZ, wettelik geljige pepiere verplich zeen! In alle gevalle deint geer kòntak op te numme mit den heer  Roger Vroomen (06- 22504085).

Luukswaages zeen allein toegesjtange es dees ter òngersjteuning zeen van groote gròppe en ouch allein veurzeen van te euverlèGGE wettelik geljige pepiere en mit toesjtömming veuraaf van Optoch Kommitee Zitterd. Ouch hieveur gildj: gaer kòntak opnumme mit den heer Roger Vroomen.

Attribuute wie getrokke waegeskes, gedraage braer en dat saort zaakes, maage neit breijer zeen dan 2 maeter.

Opsjtèlling van d’n optoch:

De opsjtèlling veur de Kènjeroptoch is op de “OPsjtart” (veurmalig Ziekenhoesterrein). Alle kènjer – groote gròppe, klein gròppe en einzelgèngesj deine zich te melje bie eemes van Klup Wo Van en kriege dao wiejer instruksies.
De OPsjtart plaatsj is toegankelik vanaaf 12.33 oer en jeederein wurd verzuik uuterlik òm 13.11 op zien plaatsj te zeen.

Reklaam in d’n optoch:

Reklaam make is allein muigelik véur d’n optoch taege ein verguijing en me mòt zich daoveur veuraaf opgaeve bie Optoch Kommitee Zitterd. In dat geval gaer kòntak opnumme mit d’n heer
René Meuwissen 06-10920117.
Reklaam make in de kènjer-optoch zelf en ouch bie d’n intoch – is verbao.

Vertrèk van d’n optoch:

D’n optoch zal pròmp òm 13.33 oer vetrèkke: zowaal de kènjer es de meziekgezèlsjappe zulle in de optoch waere ingevoug door de reegelaesj van Klup Wo-Van en Optoch Kommitee Zitterd: dit gildj ouch veur de gròppe bie d’n intoch.
Wirk mit òm dit alles goud te laote verlaope en hauwd uch aan hun aanwiezinge.
Jeeder deilnummend kèndj òntvingk ein kènjer-medaaje die door de leede van Klup Wo-Van zal waere oetgedeild.

Optoch Kommitee Zitterd wunsj uch alleney vööl sjpas en lol in de Kènjeroptoch !

* Deilname aan de Kènjeroptoch beteikent dat geer uch es deilnummer ònveurwaerdelik kònfermeiert aan dit Reeglemènt Kènjeroptoch. Optoch Kommitee Zitterd behiltj zich ‘t rech
veur òm eederein dae zich neit hiltj aan ein of meerdere veursjrifte zoo wie baovesjtaond
bepaold en vasgelag, deilname aan de optoch te òntzèGGe!

Optochsaamesjtèller roy moerskofski | riekswaeg noord 64 | 6131 cm zitterd | 06-50272142 | aanmelje@optoch.nl