De Marotte wilde de organisatie en verantwoordiging van de carnavalsoptocht uit handen geven. Deze zware taak met zijn organisatorische en financiële lasten werd overgenomen door het ‘Optoch Kommitee Zitterd’, dat 4 november 1963 werd opgericht. Hierin namen zitting drie afgevaardigden van Kasteleinsbond, Middenstandvereniging, VVV, Marotte, Club Wo Van, Kinderoptochtcomité, Auw Prinse en één lid van de Optochtjury. Het dagelijks bestuur bestond uit Ad Pfennings (voorzitter), Zef Schmeits (vice-voorzitter), Jac van Gansewinkel (secretaris), Harie Hermans (penningmeester) en de leden Jos Beursgens, Fred Dücker en Wil Heuts.

1966:

De Sittardse carnavalswagens waren na hun tocht door Sittard ook in andere Limburgse steden te zien zijn. Ondermeer Kerkrade en Hoensbroek konden genieten van de fraaie wagens. Het Sittards optochtcomité huurde dit jaar optochtattributen van de firma Markus uit Bergen op Zoom. Niet lang, de Laammaekesj hadden zelf voldoende kwantiteit en kwaliteit in huis. De officiële ontvangst vond nog op het Stadhuis op de Markt plaats, terwijl men reeds met slopen was begonnen. Voor het eerst werd er een optochtfilm gemaakt. Uit dank voor hun inzet konden de deelnemers en belangstellenden voortaan vrijdag vóór halfvasten gratis een ‘herhaling’ zien van de optocht.

1969:

Het ‘Optoch Kommitee Zitterd’ bleek te groot om snelle beslissingen te kunnen nemen. Het ging vanaf dit jaar verder in afgeslankte vorm. Ad Pfennings bleef de energieke leider van dit vooruitstrevende comité. Vanwege de aanhoudende sneeuwbuien werd de optocht afgelast. Een carnavalistische en financiële tegenvaller. De zaterdag eropvolgend ging de jubileum-optocht ( 8×11-jaar Marotte) na het sneeuwvrij maken van de route, toch van start. De winkels in de binnenstad waren ‘s middags gesloten en maskerade was toegestaan tot zondagmorgen 02.00 uur.

1972:

Voor het eerst was er carnavalszondag vóór het vertrek van de optocht op de Markt een majorettenshow. Nadat de buurt Engelenkampstraat al eerder vriendschapsbanden had aangeknoopt met de Koekerelle uit Hasselt, werden deze contacten uitgebreid. In de Sittardse optocht trekken voortaan praalwagens mee uit deze Belgische zusterstad, terwijl met Halfvasten met wagens en groepen een carnavalistisch tegenbezoek wordt gebracht. Foto: Het “Optocht Comite” in vol ornaat naar Hasselt.

1973:

Twee carnavalswagens uit de Marottestad namen in Keulen deel aan de 150e Rosen-montagzug. Dit was een “Delftsblauwe’ wagen en een Flamingo-wagen waarop Vorst Marot Lambaer I (Claessen), Prins Joep VII (Laudy) en de ‘Wieze Raod’ plaatsnamen. Aswoensdag speelde Ajax het Europdacupuel tegen Bayern München. De buurt Rijkweg Noord ‘speelde’ dit duel reeds in de optocht.

1974:

De optochten trokken nog steeds veel toeschouwers, maar de wagenbouwers kwamen vanwege ruimtegebrek in de problemen. Er waren steeds minder lege schuren, garages of andere bouwplekken. Meevaller was het ontstaan van een nieuwe wagenbouwersbuurt De Kolleberg. Na een nek-aan-nek-race met de buurt Rijksweg Noord (4x winnaar) veroverde buurt Limbrichtertstraat voor de vijfde maal de mr John Vencken-trofee en mocht deze definitief in de prijzenkast plaatsen. Opvallend veel dames in de optocht o.a. de Dörpelmaeg en Sjtadsjoffere. Het ‘Optochkommitee’ organiseert carnavalsmaandag het eerste Tröötekonkoer.

1975:

Medio januari werd de ‘optochhal’ in Ophoven in gebruik genomen. Hierdoor was het voortbestaan van de wagenbouwtraditie verzekerd. De afmetingen bedroegen 22×35 meter en bood plaats voor 12 bouwplaatsen. De kosten bedroegen ƒ 75.000. Het Optoch Kommitee vierde enkele maanden eerder ( de elfde-van-de-elfde) haar 11 jarig jubileum en de receptie bracht zo’n ƒ 30.000 op. Er volgde tal van ludieke (bliksem-) acties waaronder een grote loterij. De Sittardse gemeente en bevolking droegen voortreffelijk bij. Door de ‘gemeenschappelijke’ bouwhal verdween het verrassingselement, maar de samenwerking, gezelligheid en niveau namen toe. Het aangrenzende leegstaande huis werd later ‘omgetoverd’ in de Heksesjans, een sfeervolle kantine.

1976:

De kinderoptocht ‘trok’ een record-aantal bezoekers (40.000). Veel Sittardse wijken namen deel aan de Sittardse optocht, waarbij o.a. de Baandert en het Limbrichterveld goed voor de dag kwamen. Vrangendael verrast dit jaar met een carnavalswagen. In de binnenstad kregen de toeschouwers voor het eerst van verslaggevers via een geluidsinstallatie sfeervol tekst en uitleg over de optochtonderwerpen.

1980:

De Sittardse jeugd, die aan de kinderoptocht deelnam, kreeg dit jaar geen snoepgoed meer aangeboden maar ontvingen een plastic medaille met dezelfde afbeelding als de orginele orde van de Marotte.

1981:

De ‘Optochhal’ werd met 200 m² uitgebreid. Zowel de kinderoptocht als de ‘grote’ optocht stonden in het teken van het 9×11-jarig Marotte-jubileum. Voor de eerste keer werd de Wil Heuts-(wissel-) trofee uitgereikt. Deze werd gewonnen door de wagenbouwers van de buurt P.P.P. Nog bijzondere (extra) optochtprijzen waren de Kolderpries, Meis Zittesj Illement, Sjoonste Auwt Wief en Charly Chaplin-beker voor de grappigste enkeling. Voor deze laatste prijs was natuurlijk Dorus ( Piet van Dongen) weer de te kloppen favoriet.

1982:

Laatste optocht voor Ad Pfennings en Jos Beursgens, comité-leden vanaf de oprichting. Ze werden benoemd tot ere-voorzitter en erelid. Hun opvolgers als voorzitter en penningmeester waren na dit carnavalsseizoen Lei Dieteren en Zef Paquay. Jules Paques fungeerde als secretaris. Nieuwe comité-leden waren tevens Pascal Eggen en Nico Jessen en een jaar later No Linssen.. Fernao Schmeits volgde Leo Meyers op als Vorst Marot, maar bleef uit hoofde van deze functie optochtcomitélid. Prins Franco I (Kamps) trakteerde als eerste de wagenbouwers in de optochthal op prinsensoep. De muziekkorpsen begroeven het strijdbijl en er kwam een rouleersysteem m.bt. volgorde in de optocht.

1983:

De Grosse Kölner bezochten de optochthal en Präsident Heinz-Helmuth Simon sprak zijn waardering uit. Foto: Buurt P.P.P. was met zijn wagen met o.a. Toon Hermans opnieuw een klasse apart. Deze wagen was gebouwd in een voormalige steenfabriek. ‘t Hermenieke ging op de Franse toer en behaalde de ereprijs bij de grote groepen. De Zeven Democraten uit Hasselt waren dit jaar minder gelukkig. Zij kregen een proces-verbaal, nadat door het confetti-kanon in de Paardestraat een ruit sneuvelde en een Sittardenaar zich onder doktersbehandeling moest stellen.

1984:

De optochtroute werd sterk gewijzigd. Gebleken was, dat er vanwege de lengte van enkele carnavalswagens-soms meer dan 30 meter- in de route knelpunten ontstonden en er tevens problemen waren bij de ontbinding op de Markt. Scherpe bochten -o.a. Paardenstraat-Putstraat en Rijksweg Zuid-Voorstad, werden nu vermeden. Bovendien trok de stoet geen tweede keer door de Voorstad, Brandstraat en Limbrichterstraat.De optocht eindigde ditmaal op de brede Rijksweg Zuid, waarna de wagens meteen doorreden naar de dichtbijzijnde optochthal in Ophoven.
Pjaer Schelberg nam na afloop van de optocht afscheid als jury-voorzitter. Hij had 3×11-jaar de deelnemers beoordeeld. Schelberg nam in 1979 de funktie van preses over van Albaer Steuns.

1985:

De geruchten, dat de optochthal moet wijken voor woningbouw, werden hardnekkiger. Het vertrek van de ‘grote’ optocht werd vervroegd van 14.33 uur naar 14.11 uur. Henk Stessen debuteerde als preses van de optochtsjurie. Opvallende (derde) prijswinnaar bij de wagens was ‘Fietsclub De Adelaar’. In het verleden hadden de L.P.S.-buurt en de familie Tummers ook al aangetoond, dat kleine groeperingen klasse wagens kunnen bouwen. Naast het succesvolle ‘Kleesj’ verscheen nu ook het Serviam met een grote groep in de optocht. De komst van de beruchte Engelse ‘hooligans’ van Everton op 19 maart (St Joep) werd carnavalistisch uitgebeeld. De beroemde Belgische ‘Gilles’ op hun klompen, traditionele kleding en belgerinkel stalen de show.

1986:

Optoch Kommitee vierde zijn 2×11-jarig jubileum. Ook nu weer collectes voorafgaande aan de kinderoptocht (Opala) en de ‘grote’ optocht (Memisa). Carnavalszondag was het ijzig koud (-14 graden), zodat de muziekkorpsen niet konden spelen. Onder hen de gasten uit Zürich ( Goggen-Musiken). De (Missisippi-) wagen van de Marotte ging voorop in de stoet. Veel aandacht voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen, de bouwplannen van het nieuwe (ABC-) winkelcentrum en de gevangenis. Vanwege de kou zendt de gemeente de optocht later via de kabeltelevisie uit. De ontbinding van de optocht was ditmaal weer op de Markt.

1987:

Bij de wagens werden twee categorieën geformeerd: midden-grote wagens( t/m 12 m) en grote wagens (t/m 15 m). De Wil Heuts-trofee ging naar de wagen waarmee de jury (de toeschouwers) zich het meest amuseerde. De PPP, de afgelopen jaren grossier in ereprijzen, nam dit jaar niet deel. Dorus ( Piet van Dongen) voor de 3x11e keer van de partij. De film Flodder was die zomer opgenomen in de woonwijk Kollenberg en deze buurt maakte hierover carnavalswagen. Hoofdrolspeler Huub Stapel was carnavalszondag gast en het NOS-journaal maakte opnames van de ontmoeting van Stapel en zijn Flodder-familie. Opvallend was de ‘kunstzinnige aanwezigheid’ van koningin Beatrix en prins Claus en het werkelijk ‘optreden’ van de veelbesproken An Ponsing in de groep van de Oude Heerlenerweg.

1988:

De 5000 leerlingen op de 28 basisscholen van Sittard e.o. kregen voor het eerst via een humoristische kleurplaat een uitnodiging voor de kinderoptocht. Weer meer scholen, die met een fraaie grote groep deelnamen aan deze jeugdstoet. Sinds de sloop van het stadhuis op de Markt (1965) stelde ook nu weer de firma Eijkenboom het balkon beschikbaar voor de traditionele appelsiene-raenge. Voor de laatste keer werden de carnavalswagens gebouwd in de vertrouwde optochthal in Ophoven. Nog vóór carnaval werd besloten, dat een nieuwe bouwhal zou komen aan het Fischerpad en dat de gemeente Sittard de helft van de bouwkosten- dus ƒ 180.000- als subsidie beschikbaar zou stellen. Het optochtcomitè moest hetzelfde bedrag neertellen. De collecte voorafgaande aan de optocht ( “Geine kal, help òs mit de optochhal”) bracht ƒ 12.500 op. De buurt P.P.P. was toch weer met een wagen van de partij en de buurt Ròntjelòm de Groote Kirk debuteerde voortreffelijk. Veel enkelingen waren ‘spreekwoordelijk’ aanwezig met o.a. ” Ich maak mich van kantj”, “Ich höb ei sjtök in de vaan” en “Ich kòm neit aan de bak”. Het winnend carnavalsliedje ‘De Vaan’ werd humoristisch uitgebeeld door …de familie De Vaan. Direkt na Halfvasten werd begonnen met het slopen van de optochthal.

1989:

Op de elfde-van-de-elfde werd de nieuwe optochthal door burgemeester J. Tonnaer feestelijk geopend. Deze heeft een vloeroppervlakte van 1200 m² en biedt plaats aan 15 carnavalswagens. Elke bouwplaats is uitgerust met een eigen verwarmings- en verlichtingssysteem. ‘Bouwmeester’ Jef Paquay heeft doelmatige en sfeervolle bouwhal gerealiseerd. Met de organisatie van de ludieke feesten ( Nao-Kirmes en Gulicker Prouf ) en vooral door het actiecomité o.l.v. ere-voorzitter Ad Pfennings werden de financiële zorgen voor het optochtcomité verlicht. De N.O.S. zond de Sittardse carnavalsoptocht rechtstreeks uit. Mede door de aanwezigheid van de televisie waren er 160 optochtnummers: een record. De deelnemers werd verzocht een hoog tempo aan te houden, zodat ‘Zitterd en ziene optoch’ 1 uur en 36 minuten fraai in beeld was. Sittard was met zijn prachtige wagens, kleurrijke groepen, humoristische enkelingen en gezellige muzikanten een toonaangevende optochtstad. Volgens de kijkcijfers werd de uitzending door 720.000 kijkers bekeken en was het waarderingscijfer 7.1.

1990:

Lei Dieteren legde zijn funktie als voorzitter van het optochtcomité vanwege drukke werkzaamheden neer. De parkeergarage De Wieër werd de verzamel- en vertrekplaats voor de kinderoptocht. Voor de eerste maal werd een kindervriendelijke reclamestoet toegelaten. In de ‘grote’ optocht waren de Sittardse wijken goed vertegenwoordigd. Er waren carnavalswagens van o.a. Broeksittard ( De Sjnaake), Overhoven (De Narre), Stadbroek (De Sjliepesj), en Limbrichterveld ( De Kraoë) en grote groepen van Ophoven (De Oelewappesj), de Baandert en Leyenbroek ( Brouksjtraot).

1991:

Buurt Rijksweg Zuid vierde zijn 5×11-jarig bestaan en kreeg op het feest Emile Mastenbroek, oud-buurtgenoot en gouverneur van Limburg op bezoek. Dit jaar trokken in Sittard geen carnavalsoptochten. Op 22 januari besloot het SLV (Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge) in navolging van o.a.Keulen, Düsseldorf en Aken vanwege de Golfoorlog alle carnavalistische buitenactiviteiten te schrappen. De Sittardse carnavals vereniging DeMarotte was tegen dit plan maar toonde zich wel solidair. De wagenbouwers en de andere optochtdeelnemers toonden wel begrip, maar waren tevens enorm teleurgesteld. In plaats van de kinderoptocht kreeg de jeugd die zondag in de Stadsschouwburg een ‘Zittesje Vastelaoves-middig’ aangeboden. Carnavalszondag bleef het toch niet stil in de binnenstad. Er trok een haastig georganiseerde ‘niet-officiële’ kleine stoet door de binnenstad (vanaf het Kerkplein tot de Markt). De Sittardse kapelkes gaven de toon aan. Op de Markt verraste prins Sjuul lV (Schalkx) zijn onderdanen met een ‘nonnevotte-raenge’

1992:

Minder bedrijvigheid in optochthal omdat de carnavalswagens verleden jaar al vrijwel klaar stonden voor vertrek (Golfoorlog). Problemen ontstaan door de feestverlichting op de Steenweg (‘Sjteiviger Böl). Uiteindelijk wordt deze toch verwijderd, zodat de optocht door deze winkelstraat kon trekken. De kinderoptocht is een belevenis. Vooral de grote groepen van de turnvereniging Swentibold, Paardestraat, basisschool Limbrichterveld en de Narre uit Overhoven trekken de aandacht. Een stralende lentezon zorgt carnavalszondag voor een topdrukte.( 80.000 bezoekers). Opvallende optochtthema’s: de parkeerproblematiek, de verkeerdrempels in Overhoven (Hobbelhaove), de ontsnappingen uit de gevangenis De Geerhorst (een ‘duiventil’) en een standbeeld voor een voorbeeld (Toon Hermans). De Sjnaake uit Broeksittard winnen met de in de schuur van boer Hennen (Haagsittard) gebouwde wagen de ereprijs (midden-grote wagens) en Wil Heuts-trofee.

1993:

C.V. De Marotte viert zijn 111-jarig bestaan. Pierre Diederen en Chris Maas worden lid van het optochtcomité. Het traditionele Auw Wieverbal op donderdag vóór carnaval, kan op advies van de brandweer, niet meer in de Stadsschouwburg plaatsvinden tenzij er slechts 800 carnavalisten worden toegelaten. Het optochtcomité is als organisator genoodzaakt uit te wijken naar de Stadssporthal. Matige belangstelling en dus een financiële strop voor het comité. Door de renovatiewerkzaamheden in de binnenstad en op de Markt zijn de routes van zowel de kinderoptocht als de optocht op carnavalszondag gewijzigd. De stoet voor de jeugd trekt op Valentijnsdag en daarom delen de kinderen van de basisschool uit het Limbrichterveld geschenken uit. Een week later wordt alvast vooruit geblikt op ‘Sittard 750-jaar-stad’ (de hysterische stoet en de (be-)lasershow) en zien we uitbeeldingen over het nieuwe station (8-baan), het vertrek van politie korpchef Nicoll en is club “Ònger Òs in dit feestelijk Marotte-seizoen zichtbaar blij met het optochtnummer: 111

1994:

Na het mislukte experiment in de Stadssporthal dit jaar geen Auw Wieverbal. Secretaris Jules Paques, carnavalist in hart en nieren, treedt voor de laatste maal op als ‘optoch-inein-sjteevelaer’. Voor zijn vele verdiensten ontvangt hij de zilveren erepenning van de stad Sittard. Pierre Diederen wordt voorzitter van het optochtcomité. De optochtjury viert zijn 4×11-jarig jubileum. De gewijzigde route van de kinderoptocht blijft gehandhaafd. In de ‘grote’ optocht humoristische kwinkslagen over het 750-jarig stadsjubileum. Overgebleven florijnen worden te koop aangeboden, het verschil tussen de jubileumrevue en een ‘richtige zittesje revuu’ wordt uitgebeeld en een futuristische wagen (Engelekampstraat) geeft aan hoe Sittard over 750 jaar carnaval viert. De Ziekenhuisomroep Sittard zendt rechtstreekse TV-beelden uit voor de patiënten van het Maaslandziekenhuis en Invia, terwijl de vertrouwde filmploeg o.l.v. René Meuwissen weer opnames maakt voor de optochfilm welke na carnaval gedraaid wordt voor de deelnemers en andere belangstellenden.

1995:

Optochtcomité keert met Auw Wieverbal terug in de Stadsschouwburg. Het ‘teeke-zènge’ in de Comedie is gezellig, maar het bal trekt nauwelijks nog publiek: financiële strop voor de organisatie. Optochtroute ingekort. Reeds jaren was er vrijwel geen publiek in de Haspelsestraat, Odasingel en Paardenstraat. De ‘finale’ van de stoet naar de Markt (ontbinding) gaat nu na de Rijksweg Noord via de Deken Tijssenstraat, Kloosterplein en Oude Markt. Deelnemers enthousiast, bewoners van de ‘geschrapte straten’ niet. Fortuna-spelers o.l.v. trainer Pim Verbeek brengen een bezoek aan de optochthal waar vooral de wagen van de P.P.P. wordt bewonderd (‘Fortuna is herbaore’). Voor het eerst wagen bouwers uit Munstergeleen. Koningin Beatrix brengt 29 april een bezoek aan Sittard. ‘Hare Majesteit’ is reeds in de optocht aanwezig. De gebruikelijke collecte voorafgaande aan de optocht was ditmaal bestemd voor de slachtoffers van de Waternoodsramp (overstroming van de Maas) Het optochtcomité heeft vanwege ziekte van organisator/presentator Nico Jessen de organisatie van het Trööttekonkoer overgedragen aan C.V. De Marotte.

1996:

René Meuwissen wordt lid van het optochtcomité. Vanwege plaatsgebrek (buurten/verenigingen op de wachtlijst) uitbreiding optochthal (320 m²). Kosten: ƒ 150.000. Sponsorcommissie o.l.v. drs M. Korsten steekt de helpende hand toe. Er wordt een loterij georganiseerd met als hoofdprijs een auto ( Daewoo). Kinderoptocht zeer geslaagd. Toppers: de flippo’s van de Paardestraat, de Romeinen van het Limbrichterveld, de ‘bebbelkes-raenge’ van de Baandert en de vogelverschikkers uit Overhoven. Tijdens de persconferentie sprak voorzitter Pierre Diederen zorgelijk over de financiële stand van zaken. Het lucratieve Auw Wieverbal was verdwenen, de energiekosten waren dit jaar hoog (ƒ 12.000) en m.b.t. de uitbreiding van de optochthal kwam het comité ƒ 70.000 te kort.

1997:

Het optochtcomité viert zijn 3×11-jarig jubileum. Huldigingscomité o.l.v. Jos Schrijen organiseert een feestelijke ‘vijfdaagse’ in de optochthal.
Nieuw Lid: Ad Pfennings Jr. komt de gelederen versterken en wordt de nieuwe Halbeheerder. Fernao Schmeits neemt afscheid als Vorst Marot en wordt weer lid van het optochtcomité. Om’gaten’ in de optocht te vermijden worden scherpe bochten uit de route gehaald. Bovendien volgt de stoet vanaf de Markt de omgekeerde richting ( Oude Markt , Kloosterplein enz) om via de binnenstad weer de Markt te bereiken. De tribune voor de gasten en genodigden wordt op de Markt geplaatst tegenover lunchroom Schurgers. De gewaardeerde penningmeester Zef Paquay, ‘Mister Optochhal’ neemt na zijn ‘ereronde’ in de optocht afscheid van het comité. Om de reclame-optocht aantrekkelijker te maken is de ‘Reklaam Maak Laam-Pries’ ingesteld. Actuele onderwerpen in de optocht: op zoek naar een nieuwe Vorst Marot, de schijnhuwelijken, de herindeling (‘Gelaen van de kaart’), vertrek Gemma-zusters, raadsleden naar Mauritius en de ‘vrouluuzitting’.

1999:

Cineaste Eugenie Jansen, tijdens haar jeugd woonachtig in Sittard, maakte verleden jaar vijf dagen opnames van de carnavalviering in de Marottestad. Haar documentaire wordt nu door de IKON, KRO en Omroep Limburg T.V. uitgezonden. In ‘Nonnevotte’ veel (sfeer-) beelden van de Sittardse optocht. Het optochtcomité maakt zich zorgen over de toekomst van het wagenbouwen. (o.a. door vergrijzing). Nieuw initiatief: ‘Waageboewesj Akademie’. Tien jeugdige personen starten met vakkundige hulp van een aantal routniers aan dit project. Een carnavalswagen ( ‘Veer kòmme pas kieke’) en een diploma zijn de beloning. Fraaie en humoristische optocht. Kolderprijs voor het Hèl Zaelke met de ‘Lachwach’ en de prijs voor het ‘meest Sittards element’ was voor de Dörpelmaeg. ( de verdwenen winkels tussen ‘Dommenic en Sjraage’ ). Naast de gebruikelijke pers zijn TV-ploegen en radioteams aanwezig in de optochthal en bij beide optochten. Gasten zijn o.a. RTL 4, AVRO, TV8, NOS, Omroep Limburg en zelfs de WDR.

2000:

Nog meer basisscholen voor een excursie en carnavalsles in de optochthal en ‘Heksesjans’. Zowel de kinderoptocht als de optocht op carnavalszondag vertrekken een half uur eerder (13.33 uur). De appelsieneraenge van de Marotteprins na de kinderoptocht voor de 3x11de maal op het balkon van de firma Eijkenboom op de Markt. Optochtcomité krijgt eigen website. Het 1×11-jarig ‘bestaan’ van de optochthal wordt gevierd met een wekelijks optreden door buurten en verenigingen. Nieuw waarderingssysteem bij de jurering van de deelnemers. Opvallend weinig ‘gaten’ in de optocht. Meer ‘spraakmakende’ verslaggevers verhogen de sfeer in de binnenstad. Door scholenfusie verdwijnen de grote groepen van ‘t Kleesj (‘De Wuilese’) en Serviam (‘Mòt Kènne’). De nieuwe carnavals combinatie ‘De Klaeverte van ‘t Trivianum’ wint meteen de ereprijs (grote groepen). Aktuele thema’s in de stoet: vertrek deken Janssen, camerabewaking op de Markt, Big Brother, herindeling, de optochtjury en het Middenbos.

2001:

Cor Baltis en Roy Moerskofski nieuwe leden van het optochtcomite. Nieuwe deelnemers-categorie ingevoerd: köppelkes (duo’s)