Bij zijn afscheid twee jaar na het bereiken van de ‘pensioengerechtigde leeftijd’ is René Meuwissen benoemt tot Erelid van het Optoch Kommitee Zitterd.

Het feit dat René twee jaar later met pensioen gaat is te wijten aan het recht dat de voorzitter van het Optoch Kommitee heeft om een ‘onmisbaar’ lid maximaal 2 x 1 jaar te verlengen. Dit geeft al aan dat René nog steeds een actieve en belangrijke rol speelde in het Optoch Kommitee.

René is in november 1995 lid geworden van het Optoch Kommitee en dus bijna 2 x 11-jaar lid geweest. René is in zijn periode bij het Optoch Kommitee actief geweest als penningmeester en later als PR verantwoordelijke. Daarnaast is René een creatief brein en een regelaar pur sang.

Ook was René lid van het Huldigingscomité 3 x 11-jaar Optoch Kommitee, van het Werkcomité 11 x 11-jaar Marotte. Maakte hij (samen met Jan Naus en Lou van Hees) van 1989 – 2000 de films van de Sittardse Optochten.

In 2003 was zijn zoon Ruud stadsprins in het jubileumseizoen 11 x 11-jaar De Marotte Zitterd. Ook zijn vrouw Thea heeft zich niet onbetuigd gelaten, zo is zij onder andere één van de drijvende krachten achter de jaarlijkse bouw van de Prinsenwagen.