Roy Moerskofski is benoemd tot erelid van het Optoch Kommitee Zitterd (OKZ). Dit voor zijn vele verdiensten voor de Sittardse optochten tijdens zijn 17 jarig lidmaatschap.

 

Vrijdagavond 25 januari 2019, aansluitend aan de optochtdeelnemersvergadering, heeft het OKZ afscheid genomen van Roy Moerskofski. Na 17 jaar heeft Roy besloten het OKZ te verlaten. Vanwege de vele verdiensten voor het OKZ is Roy benoemd tot erelid.

 

Optochtensamensteller

In 2001 trad Roy toe tot het Optoch Kommitee. In het begin had hij als taken o.a. het regelen van de kinder-, grote en reclame-optocht en de redactie van het programmaboekje. Daarna werd hij verantwoordelijk voor de prijswimpels en kindermedailles. Na het vertrek van Chris Maas werd Roy tot 2018 optochtsamensteller. In die hoedanigheid was hij voor de optochtdeelnemers jarenlang de contactpersoon. In zijn dankwoord benadrukte Roy dat de contacten met de deelnemers en hen helpen bij het onderwerp, zijn mooiste ervaringen waren.

Spreekstalmeester

Nadat Nico Jessen zaliger werd getroffen door een ziekte, volgde Roy hem op als spreekstalmeester van het Optoch Kommitee. Zijn verslaggeving van de optocht wordt door vele geroemd. „Ook het bekendmaken van de optochtuitslagen, waar hij de spanning steeds rustig opbouwde, beheerste Roy tot in de perfectie. Zeker op deze vlakken zal het Optoch Kommitee hem missen. Maar bovenal was Roy ook een gangmaker binnen de club”, onderstreepte OKZ voorzitter Peet van Erp in zijn dankwoord.