Het jubilerende Optoch Kommitee Zitterd (5 x 11-jaar) heeft de route van de jubileumoptocht, die zondag 3 maart a.s. door de Sittardse binnenstad trekt, aangepast. De optocht vertrekt bovenaan de Putstraat. Op de Kollenbergerweg, Leyenbroekerweg en Engelenkampstraat vindt de opstelling plaats. De ontbinding vindt weer op de Markt plaats.

In 2018 koos het Optoch Kommitee Zitterd (OKZ) voor een route door het stadscentrum die circa 900 meter korter was dan de routes in voorgaande jaren. Uit een evaluatie bleek dat de deelnemers deze route als leuk, maar wel kort hebben ervaren. De kortere route zorgde tevens voor een dusdanige grote publieke belangstelling in de smalle straten van de binnenstad, dat de doorkomst van de grote praalwagens niet van gevaar ontbloot was. Bovendien traden soms aanzienlijke vertragingen op. Conclusie van het OKZ was dat de route weer langer zou moeten worden.

 

Putstraat

De deelnemers toonden zich in de evaluatie tevreden over het feit dat de lus Rosmolenstraat-Engelenkampstraat-Leyenbroekerweg uit de route was geschrapt. Daar stond wel tegenover dat voor velen het hoogtepunt: de opkomst van de Markt vanuit de Putstraat, was vervallen. Verder bleek de ontbinding op het Ligneplein geen succes. Kortom: heel wat werk aan de winkel voor het OKZ de afgelopen maanden.

 

Veel aspecten

Het samenstellen van een optochtroute is geen sinecure. De organisatoren dienen met tal van zaken rekening te houden. Zo moet de route berijdbaar zijn voor praalwagens tot 15 meter lang, 3 meter breed en tot 5 meter hoog. Daarnaast moeten de parkeergarages toegankelijk blijven voor het publiek en moeten bejaardenhuizen bereikbaar blijven voor medische zorg. Verder moet een verkeerscirculatie blijven plaatsvinden en mag het openbaar vervoer zo weinig mogelijk overlast ondervinden. Daarnaast dient de route voldoende veilig te zijn. Daarnaast stuitte het OKZ tijdens de organisatie op tal van andere wensen en problemen. „Met alle zaken rekening houdend denken wij als OKZ dat de nieuwe route een goede, acceptabele route is. Maar zeker geen ideale”, verklaart OKZ voorzitter Peet van Erp.

 

De route voor 2019

Start bovenaan de Putstraat en vervolgens:Markt – Oude Markt – Kloosterplein – Deken Tijssenstraat – Ligne-Willie Hillenstraat – Rijksweg Noord – Overhovenerstraat – Walramstraat – Parallelweg – Stationsdwarsstraat – Steenweg – Voorstad – Brandstraat – Limbrichterstraat – en ten slotte de Markt alwaar de ontbinding plaatsvindt.