Tijdens de grote optocht, die zondag 11 februari door het Marotteriek trekt, houdt de organiserende stichting Optoch Kommitee Zitterd (OKZ) een collecte. Via deze weg vraagt het OKZ de toeschouwers om een vrijwillige financiële bijdrage om zo deze traditie in stand te kunnen houden en zo aan onze toekomstige generaties te kunnen overdragen. Gezien de hoge directe en indirecte organisatiekosten vormt de collecte een noodzakelijke inkomstenbron.

 

Kijken naar de Sittardse kinder- en grote optocht is steeds gratis. Opvallend, immers de kosten om deze grootschalige evenementen mogelijk te maken, belopen vele tienduizenden euro’s. Met steun van o.a. sponsors, gemeente en vrijwilligers probeert het OKZ jaar op jaar de eindjes aan elkaar te knopen, zonder dat de kwaliteit van de optochten hier onder te lijden heeft.

 Optochthal

Niet alleen de organisatie van de optochten, maar ook de instandhouding van de optochthal, waar vele vrijwilligers maandenlang bouwen aan de mooiste praalwagens, kost handenvol geld. Naast periodiek onderhoud slurpen ook de energiekosten van de optochthal een fors bedrag uit de begroting op. Dit laatste is voor het OKZ mede aanleiding te gaan investeren in (extra) energiebesparende maatregelen. Echter deze zullen wel eerst gefinancierd moeten worden. De collecte is daarvoor een van de financiële bronnen. Daarom: hoort en/of ziet u de speciale wagen van Miss Piggy aankomen (nummer 28 in de optocht) , pak dan de beurs en stop een bijdrage in een van de bussen van de collectanten. Dit onder de slogan: „Sjpendeier aan Miss Piggy ein glaeske beier.”