/>

Op vrijdag 5 januari a.s. wordt om 20.30 uur ‘op de Sjans’ in de Sittardse Optochthal de jaarlijkse vergadering gehouden waarvoor alle Optochtdeelnemers en ook potentiële Optochtdeelnemers worden uitgenodigd.
Het Optoch Kommitee Zitterd wil op deze vergadering de deelnemers informeren over zaken die afgelopen jaar na afloop van de Optochten zijn ingebracht en waaraan de afgelopen maanden gewerkt is, bijvoorbeeld;  uiteraard over de routes van beide optochten, gaten (läöker) tijdens de Optochten,  de Opsjtart, de veiligheid, het prijsbeleid, de reglementen, het project Kèrkes, onderhoud Optochthal en nog meer, en nog meer, en nog veel meer.

U bent van harte uitgenodigd.