Zoals in een artikel in Dagblad De Limburger van vrijdag 5 januari 2018 is te lezen, heeft de voltallige optochtjury besloten haar taken neer te leggen. Als OKZ betreuren wij dit besluit. De deskundigheid en ervaring van de jury, evenals hun autonomie en integriteit heeft nimmer ter discussie gestaan. Wel bestonden er verschillen van mening over bijvoorbeeld de door te voeren (digitale) vernieuwing. Zo streeft het OKZ al jaren naar een digitalisering van de uitslagen om zo de servicegraad naar publiek en deelnemers te vergroten. Daarnaast is de visie van het OKZ dat de jurysamenstelling een afspiegeling dient te zijn van het doorsnee optochtpubliek. Ook de (traditionele) carnavalsviering, en de optochten in het bijzonder, ontkomen niet aan maatschappelijke ontwikkelingen. In de afgelopen jaren prijkten deze, en andere hieraan gerelateerde zaken, meermalen op de agenda tijdens de overleggen van het OKZ met de optochtjury. Jammergenoeg niet met het beoogde resultaat.

Sinds de optochtjury haar besluit aan ons kenbaar maakte, werkt het OKZ aan een nieuwe samenstelling van de jury.

Artikel Sittard-Geleen Nieuws (klik hier)