Optoch Kommitee  Zitterd bij 5 x 11 jarig jubileum (2019)                        Foto: Marion Willemsen

De organisatie van Sittardse optochten is in handen van Stichting ‘Optoch Kommitee Zitterd’. Sinds 1963 is deze carnavalsgroepering hiervoor actief. Naast de organisatie van de Kinderoptocht en de “Grote Optocht”, bezit en beheert deze stichting de welbekende “Optochhal”, waar de wagenbouwers en buurten hun grote optocht-wagen kunnen bouwen.

Ook zorgt het Optoch Kommitee elk jaar voor de bouw van een nieuwe praalwagen voor de stadsprins van dat jaar. Zijne hoogheid vormt daarmee traditioneel het sluitstuk én hoogtepunt van de Sittardse Optocht.

Het “Kommitee” bestaat uit 10 personen, maar wordt in de organisatie en uitvoering bijgestaan door haar Ere-leden en vele vrijwilligers. Zo is er een aparte jury, verslaggevers, optochtregelaars, filmploeg, chauffeurs, collectanten, wagenbouwers en rondleiders van de hal.

Alg.email: info@optoch.nl
adres secretariaat:
Felix Ruttenlaan 47
6132 CV Sittard

ING Bank: NL17 INGB 0684001519
Rabobank: NL97 RABO 0133279995

KvK:41070856
BTW.nr: 002901389 B 01

Het “Optoch Kommitee Zitterd” bestaat uit de volgende leden

Naam
Peet van Erp,
Guus Queisen,
Paul Thewissen,
Lion Corstjens,
Roger Vroomen,
Wim Göertz,
Jean Wijnands
Richard Nusser
Functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
beheerder optochhal
verhuur wagens
opperregelaer
Optochineinsjtevelaer
Technische zaken

…..

Telefoon
046-4584571
06-25026332
046-4584231
046-4861243
046-4749700
046-4526277
06-50528551
06-12963155
Email
peet@optoch.nl
guus@optoch.nl
paul@optoch.nl
lion@optoch.nl
roger@optoch.nl
wim@optoch.nl
jean@optoch.nl
richard@optoch.nl

Ereleden

Zef Paquay, Fernao Schmeits, No Linssen, Chris Maas, Pascal Eggen, Pierre Diederen, Ad Pfennings, Cor Baltis, René Meuwissen. Roy Moerskofski