In de Sittardse Kinderoptocht wordt sinds vier jaar een prijs uitgereikt aan degene die het mooiste karretje in de Kinderoptocht heeft

Deze prijs is voor zelfgemaakte (niet-gemotoriseerde) karretjes, waarbij de creativiteit volledig op het karretje is gericht. Het Optoch Kommitee Zitterd, heeft dit initiatief genomen in de hoop dat deze mini-wagens kunnen dienen als een opstap naar het echtewagenbouwen. Creativiteit hoort bij de ‘Vastelaovend daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen

Een jaar later werd dit initiatief geadopteerd door een tweetal gelouterde optochtdeelnemers, Jan Schaekens en Math van Hooren die het initiatief namen om deze Kèrkes verder op de ‘Vastelaoveskaart’ te zetten. Er kwam een bouwplaats middenin de Optochthal tussen de grote praalwagens en met de inzet van vele vrijwilligers kreeg dit project steeds verder vorm. Ook dit seizoen weer.

De junior-wagenbouwers zullen samen met hun begeleiders een idee uitwerken, karretje en materiaal worden ter beschikking gesteld door het Optoch Kommitee dus de junior wagenbouwers kost dit helemaal niets.

Er zullen werkmiddagen in de Optochthal georganiseerd worden waarbij de junior-wagenbouwer met raad en daad wordt bijgestaan door ervaren wagenbouwers. Uiteindelijke doel is om deel te nemen aan de Sittardse Kinderoptocht die op zondag 4 februari 2024 door de Sittardse binnenstad zal trekken.

De bouwer(s) van het mooiste karretje zal dan uit handen van de Sittardse Stadsprins de Erewimpel ontvangen en mag bovendien meedoen in de Grote Optocht die een week later trekt. Ook de overige kèrkes mogen op vrijwillige basis meedoen aan de Grote Optocht maar zullen daarin als één groep gepresenteerd worden.