Daar waar we in het verleden uitkwamen met een drietal A4-tjes hebben we het Optochtreglement moeten voorzien van een juridische grondslag zodat we voldoen aan de eisen die de wetgever en de vergunning-vertrekker stellen aan de veiligheid van dit evenement. Op deze vindt u twee reglementen terug. Dat is in de eerste plaats het Optochtreglement dat geldig is voor beide optochten en daar waar verschillen zijn tussen Kinderoptocht en Groote Optocht worden deze apart behandeld. In dit reglement vindt u alles over; deelname, inschrijving, veiligheid, verkeersreglement, geluidsniveau en muziek, gedrag, waarden en normen en algemene bepalingen b.v. alcohol Hieronder kunt u het Optochtreglement downloaden (PDF)

Optochtreglement  (Klik hier)

  Daarnaast is er een reglement met betrekking het bouwen en werken in de Optochthal. Want waar veel verenigingen en mensen samen moeten werken zullen wel afspraken gemaakt moeten worden. In reglement Optochthal vindt u alle informatie over: gedragsregels, veiligheid, afval, sleutelbeleid en verhuur. Hieronder kunt u het reglement Optochthal downloaden (PDF)

Reglement Optochthal (Klik hier)

  Tot slot nog het jurywaardering systeem oftewel waar geeft de jury punten voor. Hieronder kunt u het jurywaardering systeem downloaden

Jurywaardering systeem(Klik hier)